T +31 (0)413 472576   M +31 (0)6 54343564   E info@gebrpeters.nl

Bomen rooien en snoeien zit in ons bloed.

Bomen zijn van levensbelang. Regelmatig snoeien creëert een boom die past in zijn omgeving. Uiteraard zijn er diverse noodzakelijke redenen om bomen te rooien: stormschade, té riskant voor hun omgeving, ruimte maken voor verbouwing of aanleg van wegen.

De broers Jos en Erik Peters zijn getrainde vakmensen en runnen een allround bomenrooibedrijf. Bomen rooien en snoeien zit bij Peters al verschillende generaties in het bloed. Vanwege hun kennis, ervaring en inzicht zijn ze bekend bij particulieren, organisaties, hoveniers, provinciale- en gemeentelijke diensten. Het team Peters wordt veelvuldig ingeschakeld voor moeilijke en gecompliceerde bomenkwesties. Klimmend of met specialistisch materieel: geen boom is te hoog, onbereikbaar of onmogelijk voor hen.

Bomen rooien is een ambacht! Vóór elke opdracht schat Peters de situatie in, geeft advies en maakt een kostenberekening. Uiteraard beschikt het bedrijf over de nodige licenties. VTA (Visual Tree Assessment) en ETW (European Tree Worker) staan voor boomtechnisch vakmanschap, hergebruik tot biomassa en aandacht voor flora en fauna. Vóór de werkzaamheden starten controleert Peters het hele jaar door, zorgvuldig of de habitats van broedende vogels, vleermuizen, beschermde vogels- dier- en plantsoorten niet geschaad worden door de werkzaamheden

Bomen rooien

Particulieren, overheid, woningcorporaties en bedrijfsleven maken graag gebruik van ons jarenlange vakmanschap.

Hout versnipperen

Met het vellen van de boom is het karwei nog maar voor de helft geklaard. Wij versnipperen het snoeihout en voeren het af.

Stobben frezen

Na het vellen van de boom blijft de stobbe (wortelstronk) over. Deze kunnen we op de volgende professionele manieren verwijderen:

Boomverzorging

Bomen die plotseling rigoureus opgesnoeid worden, krijgen problemen. Er ontstaan overmatige waterloten en snoeiwonden

Bomen snoeien

Door regelmatig te snoeien creëer je een mooie kroon en een boom die in de toekomst bij zijn omgeving past. 

Bomen verplanten

U wilt aanbouwen of verhuizen maar die mooie- zeldzame boom waar emotie aan kleeft, wilt u graag behouden.

VTA-Controle

Gebroeders Peters bezitten de nodige kennis en certificeringen om bomen te controleren op hun veiligheid. 

Rondhout / Biomassa

Gevelde bomen zijn uitermate geschikt voor de productie van pallets, papier, spaanplaat of exporthout.

Wit u weten wat we voor u kunnen betekenen?

Bomen rooien en snoeien zit bij Peters al verschillende generaties in het bloed.