Geen boomtop is te hoog

Bomen zijn van levensbelang. Regelmatig snoeien creëert een boom die past in zijn omgeving. Uiteraard zijn er diverse noodzakelijke redenen om bomen te rooien: stormschade, té riskant voor hun omgeving, ruimte maken voor verbouwing of aanleg van wegen.

De broers Jos en Erik Peters zijn getrainde vakmensen en runnen een allround bomenrooibedrijf. Bomen rooien en snoeien zit bij Peters al verschillende generaties in het bloed. Vanwege hun kennis, ervaring en inzicht zijn ze bekend bij particulieren, organisaties, hoveniers, provinciale- en gemeentelijke diensten. Het team Peters wordt veelvuldig ingeschakeld voor moeilijke en gecompliceerde bomenkwesties. Klimmend of met specialistisch materieel: geen boom is te hoog, onbereikbaar of onmogelijk voor hen.

Bomen rooien is een ambacht! Vóór elke opdracht schat Peters de situatie in, geeft advies en maakt een kostenberekening. Uiteraard beschikt het bedrijf over de nodige licenties. VTA (Visual Tree Assessment) en ETW (European Tree Worker) staan voor boomtechnisch vakmanschap, hergebruik tot biomassa en aandacht voor flora en fauna. Vóór de werkzaamheden starten controleert Peters het hele jaar door, zorgvuldig of de habitats van broedende vogels, vleermuizen, beschermde vogels- dier- en plantsoorten niet geschaad worden door de werkzaamheden

Bomenrooibedrijf Gebr. Peters
Kremselen 12
5492 SJ Sint-Oedenrode
T. 0413 – 472576
F. 0413 – 473000
M. 06 – 54343564
E. info@gebrpeters.nl
W www.gebrpeters.nl